سخنان حکیمانه بزرگان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » سخنان حكيمانه بزرگان

سخنان حكيمانه بزرگان

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : فروگذاشتن بیهودگی‌ها، زیور پارسایی است

.

ازامام رضا(ع): روایت شده که فرمود : کسی که دنیایش را برای دینش و دین خود را برای دنیایش رها کند، از ما نیست

.

ازپیامبر گرامی اسلام (ص): روایت شده که فرمود : دنیادوستی و خدادوستی، هرگز در یک قلب جمع نمی‌شوند

.

ازامام حسن(ع): روایت شده که فرمود : پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : بپرهیز از کاری که موجب عذرخواهی شود ‏

.

ازامام باقر(ع): روایت شده که فرمود : هیچ گرفتاریی به بنده نمی‌رسد مگر به سبب گناه

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : آسان بگیر تا بر تو آسان بگیرند ‏

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : راه نزدیکی به خداوند، دوست داشتن مستمندان و نزدیک شدن به ‌ایشان است ‏

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : عزت مؤمن در بی‌نیازی‌اش از مردم است

.

ازامام باقر(ع): روایت شده که فرمود : سخن نیک را از گوینده آن برگیرید، اگر چه خود به آن عمل نکند

.

ازپیامبر گرامی اسلام (ص): روایت شده که فرمود : دنیادوستی و خدادوستی، هرگز در یک قلب جمع نمی‌شوند

.

ازامام علی (ع) : روایت شده که فرمود : با نیکان همنشینی کن تا از آنان باشی

.

ازامام جواد (ع): روایت شده که فرمود : اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها و نردبانی به سوی هر بلندایی است

.

ازپیامبر گرامی اسلام (ص): روایت شده که فرمود : هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می‌کند

.

ازامام علی(ع): روایت شده که فرمود : خردمند، کسی است که بر هوس خویش چیره شود و آخرتش را به دنیایش نفروشد

.

ازامام علی(ع): روایت شده که فرمود : خردمند، کسی است که بر هوس خویش چیره شود و آخرتش را به دنیایش نفروشد

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : هر کس کار آخرتش را درست کند، خداوند کار دنیایش را برای او درست می‌نماید ‏

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : کسی که تهیدست را از مال خویش بهره‌مند گرداند و با مردم با انصاف رفتار کند، مؤمن حقیقی است

.

ازامام صادق(ع): روایت شده که فرمود : آنکه بیش از اندازه خویش بخواهد، سزاوار ناکامی‌است ‏

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : آدمی‌بر آیین دوست خود است؛ پس هر یک از شما بنگرد با چه کسی دوستی می‌کند ‏

.

ازامام حسین(ع): روایت شده که فرمود : چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد

.

ازامام حسن(ع) : روایت شده که فرمود : هیچ قومی‌با یکدیگر مشورت نکردند مگر آنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص): روایت شده که فرمود : نیکوایمان‌ترین مردم، خوش‌اخلاق‌ترین آنها و مهربان‌ترین‌شان با خانواده خود است ‏

.

ازامام مهدی(ع) : روایت شده که فرمود : هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود

.

ازپیامبر گرامی اسلام (ص) : روایت شده که فرمود : دنیادوستی، ریشه هر معصیت و سرآغاز هر گناهی است ‏

Iran, EU banks in preliminary talks

TEHRAN – A senior Iranian banking official says the representatives from a European bank will travel to Tehran next week to hold preliminary talks over restoration of financial transactions with Iranian banks. Gholam Reza Panahi, deputy head of Bank Melli Iran for International and Foreign Affairs said Iranian banks are ready to start cooperation with their foreign counterparts as soon ...

.

ازامام علی (ع) : روایت شده که فرمود : با مردم در آشتی باش تا سلامت بمانی، و برای آخرت کار کن تا سود ببری

Quagmire awaits Yemen aggressors

  Expediency Council chairman:TEHRAN – A senior Iranian official has criticized the Saudi military campaign against Yemen as a serious and strategic mistake, saying Yemen will turn into a quagmire for the aggressors. “Yemen will turn into a quagmire, into which the aggressors will be bogged down,” Chairman of Iran’s Expediency Council Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani said on Saturday, quoted ...

.

ازامام علی (ع) : روایت شده که فرمود : با نیکان همنشینی کن تا از آنان باشی

.

ازپیامبر گرامی اسلام(ص) : روایت شده که فرمود : هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند، بهشت بر او واجب آید

Scroll To Top