«پنجاه بدر » در قزوین | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » سرزمين ما » «پنجاه بدر » در قزوین

«پنجاه بدر » در قزوین

 

پنجاه بدر به نوعی سپاسگزاری و نیز درخواست مردم از خداوند برای نزول باران است .چنانچه از روز نخست سال تا پنجاهمین روز آن نزول باران فراوان باشد؛ مردم در آیین ” پنجاه به در” نماز شکر به جا می آورند و چنانچه با فقدان این نعمت الهی روبه رو باشند در این مراسم به خواندن دعاهای مربوطه مشغول می شوند. پخت و توزیع غذاهای نذری نیز بخش دیگری از مراسم « پنجاه به در» قزوینی ها را شامل می شود که حین اجرای آیین های مذهبی میان شرکت کنندگان توزیع می شود. عکس از:مهدی معتمد


Scroll To Top