سرقت مسلحانه از بانکی در حومه مشهد ‏ | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » خانواده » سرقت مسلحانه از بانکی در حومه مشهد ‏

سرقت مسلحانه از بانکی در حومه مشهد ‏

فرمانده انتظامی مشهد از دستبرد مسلحانه به شعبه بانک صادرات در محدوده پیچ تلگرد در حومه این شهر وفرار سارق خبر داد.‏
سرهنگ حجت نیکمرام افزود: یک فرد مسلح به کلت کمری دیروز با مراجعه به بانک صادرات شعبه علامه طباطبایی مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال سرقت کرد و گریخت.‏
طی دو مورد سرقت مسلحانه از بانک‌های ملت شعبه کوهسنگی و مسکن شعبه المهدی منطقه سیدی مشهد در روزهای ۲۰ اردیبهشت جاری و ۲۴ فروردین ماه گذشته در مجموع یک میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال به سرقت رفته است. ‏


Scroll To Top