چهل سال پیش | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » گوناگون » چهل سال پیش

چهل سال پیش

نرخ مکالمه تلفنی با خارج کاهش یافت
نرخ مکالمه تلفنی با خارج کاهش یافت. این کاهش حاصل امکانات جدیدی که در اختیار شرکت مخابرات قرار گرفته و منجمله استفاده از مدارهای ماهواره های مخابراتی ـ است. میانگین کاهش نرخ مکالمه با خارج ۳۲درصد است.نرخ‌های جدید برای هر منطقه مشخص از جهان یکسان، و بشرح زیر تعیین شده است:نرخ مکالمه با تمامی کشورهای اروپائی برای ۳ دقیقه و کسر آن۶۰۰ ریال و هر دقیقه اضافی۲۰۰ ریال.نرخ مکالمه با ایالات متحده آمریکای شمالی برای۳ دقیقه و کسر آن ۶۹۰ ریال و برای کشورهای آمریکای جنوبی و استرالیا۱۲۳۰ ریال و هر دقیقه اضافی ۴۱۰ ریال.نرخ مکالمه با کشورهای آسیائی برای ۳ دقیقه و کسر آن از ۲۱۰ ریال تا ۱۲۳۰ ریال «نسبت به فاصله کشور مورد بحث با ایران»
به دانشجویان ایرانی مقیم خارج
در مدت ۵ دقیقه برگ خروج داده میشود
از اول خرداد تا پایان مهرماه امسال کلیه دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که برای بازدید به ایران می‌آیند برگ خروج خود را در مدتی کمتر از ۵ دقیقه دریافت می‌دارند.سازمان امور دانشجویان خارج از کشور اعلام کرد براساس این طرح کمیسیونی مرکب از نمایندگان امور دانشجویان خارج وزارت علوم و آموزش عالی اداره وظیفه عمومی و اداره گذرنامه شهربانی در سازمان دانشجویان تشکیل جلسه خواهد داد و دانشجویان با ارائه گواهی سفارت شاهنشاهی در محل تحصیل خود بلافاصله برگ خروج دریافت میدارند و نیازی به مراجعه وزارتخانه و یا سازمان دیگری را ندارند.
شیخ ابوظبی نامه حضرت محمد(ص) را
۴ر۸ میلیون تومان خریداری میکند
ابوظبی ـ آسوشیتد پرس ـ شیخ زایدبن سلطان که بر امارات ابوظبی فرمانروایی میکند قرار است ۴ر۸ میلیون تومان به یک ملکه سابق و بیوه شده عرب به ازای بدست آوردن نامه‌ای که گفته میشود بوسیله حضرت محمد(ص) ـ پیامبر اسلام تقریر و نویسانده شده است بپردازد.فروش این نامه که از طرف ملکه «نهده» تنها زن بازمانده از سلطانی که خاندان سلطنتی هاشمی را در اردن بنیانگزاری کرد ـ یعنی ملک عبداله ـ جد بزرگ ملک حسین پادشاه کنونی اردن به شیخ زایدبن سلطان آل نهیان فرمانروای ابوظبی عرضه شده است. ملک عبداله در ۱۹۵۱ به قتل رسید.بعد از آنکه عده‌ای از با صلاحیت ترین مدرسان و دانشمندان نامه را بررسی و معاینه کردن و اصالت آن را مورد تایید قرار دادند شیخ زاید موافقت کرد که آن را از ملکه «نهده» خریداری کند.ملکه نهده اکنون در لندن زندگی می‌کند.
میزان کمکهای غیرنقدی کارمندان مورد بررسی قرار گرفت
بررسی مجدد کمکهای غیرنقدی دولت بکارمندان در کمیسیونی از مقامات سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه آغاز شد.
این کمیسیون که بعلت انقضای مدت اجرای آئین‌نامه قبلی کمک‌های غیرنقدی دولت بکارمندان رسیدگی به مقررات آئین‌نامه فوق را آغاز کرده است تا اوایل خردادماه آینده گزارشی در این زمینه تنظیم میکند و براساس این گزارش آئین‌نامه جدید کمک‌های غیرنقدی بکارمندان وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های وابسته به دولت تصویب خواهد شد. در این بررسی میزان کمک‌های غیرنقدی و همچنین تعداد افرادی که مشمول استفاده از آئین‌نامه کمکهای غیرنقدی دولت میشوند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و احتمالا در نوع و نحوه کمکهای غیرنقدی تغییراتی داده میشود.
راه آهن برقی تهران ـ تبریز دو خطه ساخته می‌شود
تهیه طرح ایجاد اولین خط راه آهن برقی بین تهران و تبریز شروع شد.راه آهن برقی بین تهران ـ تبریز دوباندی کشیده میشود و فاصله زمانی بین این دو نقطه با قطار برقی به نصف تقلیل خواهد یافت.
برای اجرای این طرح هیاتی مرکب از کارشناسان کشور انگلستان به تهران آمده‌اند و قرار است طرح برقی کردن راه تهران به تبریز تسلیم وزیر راه و ترابری شود.این خط از تهران به تبریز میرود و سپس در مرحله تکمیلی تا مرز بازرگان ادامه خواهد یافت.طول راه آهن تهران‌ـ تبریز حدود ۶۵۰ کیلومتر است که بطور دو خطه ساخته خواهد شد.


Scroll To Top