بقعه شیخ حیدر | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » سرزمين ما » بقعه شیخ حیدر

بقعه شیخ حیدر

 

ـ منسوب به شیخ حیدرپسرشیخ جنید وپدرشاه اسماعیل اول است که در داخل شهر مشگین شهر
در آذربایجان شرقی واقع شده است.
عکس‌از:رضا زارع


Scroll To Top