اشتراک روزنامه | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » اشتراک روزنامه

اشتراک روزنامه

روزنامه “اطلاعات بین المللی” همه روزه در فروشگاهای ایرانی، بعضی روزنامه فروشیها، ایستگاههای قطار و محل های رفت و آ مد ایرانیان عرضه می شود. چنانچه شما به هیچ یک از مکانها ی زیر دسترسی ندارید می توانید فرم زیر را مطالعه کرده و بر اساس آن “اطلاعات بین المللی” را مشترک شوید.

 

فرم درخواست اشتراک روزنامه “اطلاعات بین المللی” 

Subscription Form For “Ettelaat International”

Scroll To Top