ابتکار: نباید لفظ برابری جنسیتی را به کار ببریم
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که برای بهتر کردن قوانین مدنی تلاش خواهیم کرد، اظهار داشت: اما این که از چه زاویه ای و با چه رویکردی و استراتژی می‌خواهیم پیش برویم باید مورد به مورد روی آنها کار کرد.
ابتکار در گفتگو با ایرنا، درباره این که نباید الفاظ برابری خواهی، تعادل و برابری جنسیتی برای زنان را به کار ببریم، اظهار داشت: در هویت انسانی هیچ تفاوتی بین این دو نیست اما در نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌ها و حقوق به صورت دو جنس خلق شده اند و در این موضوع تفاوت‌هایی وجوددارد.
وی به برخی از مشکلات در حوزه زنان مانند مساله افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل از ۶ به ۹ ماه اشاره کرد و گفت: این مساله به دلیل شرایط دشوار بانوان و این که یک خانواده را حمایت و پشتیبانی می‌کنند، نیازمند حمایت است.
ابتکار درباره مساله خروج زنان از کشور با اجازه همسر یا پدر، گفت: در این زمینه برای موارد خاص یعنی بانوان فرهنگی، سیاسی و ورزشی اقداماتی در حال انجام است‌. البته راه حل‌های میانی را می‌توان پیدا کرد تا بحران‌ها رفع شود تا به سمت مباحث کلان تر برویم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین درباره اعتیادزنان، گفت: در بحث اعتیاد باید آموزش ملاک اصلی ما باشد چون ریشه اعتیاد دختران در فرهنگ و آموزش است.
وی ادامه داد: باید فعالیت‌های حوزه آموزش و پرورش به گونه ای باشد که فرزندان ما بتوانند قدرت “نه گفتن “را یاد بگیرند و در برابر پیشنهادها “نه “را به کار ببرند. باید توجه داشت که اکنون جوانان ما قدرت نه گفتن ندارند و باید این را آموزش داد.
ابتکار در گفتگو با مهرهم درباره راهکار عملی معاونت امور زنان و خانواده برای رسیدن به وضع مطلوب و رفع محدودیت‌های موجود، گفت:در همه زمینه‌ها باید دیده بان وضع زنان، فعال شود و نقاط قوت و البته محدودیت‌ها و موانع شناسایی شود. در همه حوزه‌ها مثل ورزش، بهداشت و آموزش زنان و دختران باید موانع مشخص شود و سپس به فکر راهکارها باشیم. به ویژه پیگیرهمه لوایح حقوقی در حوزه زنان و خانواده هستیم وسعی می‌کنیم مشکلات با تعامل رفع شود.
وی افزود: آموزش حقوقی و حقوق شهروندی از مطالبات جوانان و دختران امروز است. باید روشن شود جایگاه دختران و زنان در نظام حقوقی کجاست. چه حقوق و چه مسئولیت‌هایی دارند. موضوع مهارت آموزی در زندگی اجتماعی و اشتغال که زنان و خانواده‌ها بتوانند روی پای خودشان بایستند مورد توجه ما خواهد بود. از دیگر موارد، توجه به مشارکت‌های عمومی‌جامعه و سازمانهای مردم نهاد است زیرا این مشارکت‌ها در کاهش آسیب‌ها بسیار موثر است.
ابتکار درباره خشونت علیه زنان، تصریح کرد: خشونت در جامعه وجود دارد. این خشونت در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار دیده می‌شود که ریشه فرهنگی دارد. تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تدوین لایحه ای در این زمینه با همکاری قوه قضائیه یکی از برنامه‌های خوب معاونت امور زنان در دوره گذشته بود که این موضوع با تعامل با قوه قضائیه پیگیری خواهد شد. برای رسیدن به نقطه مورد نظر، همچنین نیازمند آموزش حقوقی و مهارت آموزی اجتماعی به زنان و دختران و چه بسا مردان هستیم.

نسخه مناسب چاپ