by etnew | فروردین ۲۹, ۱۳۹۷ ۴:۳۶ ق.ظ

پلیس و امنیت عمومی

مسأله امنیت بسیار پیچیده است و مهمترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است و به موازات پیچیدگی جوامع، تأمین امنیت نیز پیچیده می‌شود. از لحاظ ماهیتی، امنیت، مفهومی نسبی است و نمی‌توان تعریف مطلقی از آن ارائه کرد. مفهومی است که جنبه‌های مختلف اقتصادی، قضایی، اجتماعی و فردی را شامل می‌شود. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم علوم انسانی فاقد تعریف مشخص و واحدی است.‏
از دیدگاه حقوق بشر، امنیت، اطمینان خاطری است که به موجب آن افراد می‌توانند در جامعه بدون هیچگونه مزاحمی به زندگی خود ادامه دهند و نیز حکومت به اجرای قدرت سیاسی طبق اراده ملی بپردازد و مانعی بر سر راه نداشته باشد.‏
استقرار و ثبات نظم و امنیت در جامعه مرهون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون، مدیریت صحیح و علمی و کاربردی در روند استقرار امنیت، قانون‌مند کردن نقش‌ها و عملکردهای بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه امنیت، لحاظ ضمانت‌های مؤثر اجرایی جهت اجرای تصمیمات و سیاست‌های متخذه از جانب مجموعه‌های امنیتی و نیز توجه و عنایت به ویژگی‌ها و حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق است.‏
امنیت در نتیجه نظم عمومی تحقق می‌یابد. امنیت و نظم لازم و ملزوم یکدیگرند. به‌طوری که جامعه، بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت خواهد بود و فقدان امنیت نیز حاکی از نبود نظام اجتماعی مقتدر و مسلط است و نظم اجتماعی حاکی از وحدت و تفاهم در جامعه هست. اگر افراد جامعه‌ای گرفتار کشمکش‌های سیاسی، قومی، مذهبی و… شوند فاقد نظم اجتماعی خواهند بود و به تبع آن امنیت خود را از دست خواهند داد. ‏
در راستای ایجاد نظم و امنیت در جامعه، نیروی انتظامی و پلیس دو کار ویژه دارد:
۱ـ به عنوان ضابط قضایی مبارزه با جرم، بزهکاری، جنایت، سرقت و….که اینگونه جرائم بدون شک زمینه ناامنی هستند. وظیفه پلیس است که به عنوان ضابط قضایی، پیشگیری کند که بزهکاری، سرقت، اعتیاد، قتل و غارت در جامعه رشد نکند. در این خصوص مقام معظم رهبری فرموده‌اند: «هم انتظار مردم و هم جامعه اسلامی، امنیت از جرایم است. یعنی نبودن جرم در جامعه اسلامی مخصوصاً جرم مشهود و تجاهر به جرم که خود یک جرم دیگری است این خود یکی از مؤلفه‌های اصلی یک جامعه اسلامی و یک حکومت اسلامی است.» معظم له در مراسم مشترک نیروهای مسلح کرمانشاه در این خصوص فرمودند: «…. یکی از کارهایی که آنها به طور دقیق دنبال می‌کنند، ایجاد ناامنی است؛ چه ناامنی اجتماعی، چه ناامنی اخلاقی و معنوی و روحی. ثابت شده است که ترویج مواد مخدر به دنبال طراحی‌های پشت صحنه‌ای است که سیاستگذاران استکبار نسبت به کشورهای مبغوضِ خودشان انجام می‌دهند. عیناً همین مسأله در ترویج بی‌بندوباری، در سست کردن ایمان‌ها، سست کردن پایه‌های اخلاقی در یک جامعه وجود دارد. اینها همه، اهمیت پاسداری از امنیت را بیشتر می‌کند. شما این تکلیف بزرگ را بر دوش گرفتید، دارید وارد این میدان می‌شوید؛ این را قدر بدانید». اگر فقط از منظر ضابط بودن به نیروی انتظامی نگاه کنیم، قشر محدودی مخاطب پلیس هستند.‏
‏ ۲ـ به عنوان نیروی انتظامی از بعد امنیت اجتماعی و برقراری نظم اجتماعی که براساس این وظیفه همه آحاد جامعه مخاطب پلیس هستند. برخی از ماموریت‌های پلیس در راستای نظم و امنیت اجتماعی بر اساس قانون عبارتند از: استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت ‌اطلاعات؛ ‌تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی‌ و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز؛ این بخش از وظایف نیروی انتظامی بدون خواست، مشارکت و همکاری مردم امکان پذیر نیست. با توجه به این‌که این قسمت از وظایف نیروی انتظامی عام است و همه افراد جامعه مخاطب آن هستند لذا این بعد، بدون تفاهم و وحدت امکان‌پذیر نیست. ‏
در برقراری امنیت اجتماعی نباید هیچ پیش انگاشته و پیش پنداشته‌ای جز قانون برای نیروی انتظامی ملاک باشد. زیرا امنیت، نیاز اساسی همه افراد جامعه فارغ از هر اندیشه و مذهب و گرایش سیاسی و… است. در این خصوص رهبر معظم انقلاب درجمع اعضای شوراهای تأمین سراسر کشور فرمودند: «باید پیگیری کرد و نگاه یکسان داشت آن کسی که موجد ناامنی است فرق نمی‌کند هر که می‌خواهد باشد، چه در کسوت یک آشوبگر حرفه‌ای باشد، چه در کسوت یک اتوکشیده سیاسی، چه در کسوت حزب اللهی، چه در کسوت یک عضو عالی رتبه وابسته به فلان دستگاه، اگر عامل ناامنی است باید دستگاهی که مربوط به اوست، او را دنبال کند و تا آخر پیگیری کند. اگر این قاطعیت، پیگیری، هوشیاری وبی ملاحظگی در اجرای حق و عدالت وجود داشته باشد، آنوقت اقتدار نظام مثل خورشید می‌درخشد، چون مجروح کردن امنیت، مجروح کردن اقتدار نظام است».
در نهایت باید بگوییم که، برقراری امنیت در جامعه بدون همکاری و هماهنگی همه نهادهای مرتبط در امر امنیت و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و نیروی انتظامی به عنوان مسئول برقراری امنیت عمومی کشور در برقراری این امنیت، بدون هیچ پیش انگاشته و پیش پنداشته‌ای این مهم را انجام می‌دهد.
‏* سردار حمید هداوند ـ جانشین فرماندهی تهران بزرگ‏

Email this page

Source URL: https://www.ettelaat.com/etiran/index.php/%d9%be%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a/