اجرای افزایش حقوق سال ۹۷ بازنشستگان کشوری از این ماه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از عید سعید فطر، اعلام کرد: حقوق بازنشستگان این صندوق براساس احکام جدید ی که‌ صادر شد، در همین ماه پرداخت می شود.

به گزارش مهر، جمشید تقی زاده گفت: با تلاشهای صورت گرفته، احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ ، سه شنبه صادر شده و مابه التفاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.‌وی گفت: در اجرای ماده ۳۰قانون برنامه ششم توسعه و بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور که حقوق کلیه بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۹۶بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده اند، ۱۰درصد افزایش می یابد و به منظور اجرای همسان سازی حقوق پس از اعمال این میزان افزایش، برای آن دسته از افرادی که کمتر از ۲میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، به صورت پلکانی از افزایش حقوق برخوردار خواهند بود. ‌تقی زاده با بیان این که براین اساس، آن دسته از بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می کنند از افزایش حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند، اظهار داشت: حداقل حقوق پرداختی به بازنشستگان کشوری با ۳۰سال سابقه خدمت امسال یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد بود و میانگین افزایش سالانه به همراه همسان‌سازی سال ۹۷حدود ۱۹درصد است.

وی یادآور شد: ۸۴درصد بازنشستگان زیر پوشش از افزایش حقوق در قالب همسان‌سازی برخوردار شده اند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ