اخبار کوتاه اقتصادی
اعلام میزان عیدی کارکنان مشمول قانون کار

میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود.البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب ۹۷ که یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است، بیشتر شود.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در شورای عالی کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان تعیین شده، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است،مبلغ ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.

سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت می‌کنند به شرطی که میزان عیدی آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان) بیشتر نشود.

بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار

۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه از شاغلان باید دو برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد خود کنند.

واریز وجه سبد معیشت کارگران تا چهارشنبه

سازمان برنامه و بودجه از واریز وجه سبد معیشت کارگران تا چهارشنبه آینده خبرداد. به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: این سازمان پیرو مصوبه هیأت وزیران در باره دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه موضوع تصویب‌نامه مورخ

۲۸ر ۸ر ۱۳۹۷، آمار بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی را بعد از بررسی‌های متعدد و رفع همپوشانی در مورد بیمه‌شدگانی که از محل این گروه‌ها و جمعیت‌های هدف کمک معیشت گرفته و همچنین خانوارهایی که با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه مشخص شده اند به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد.

تراکنش های بانکی با موبایل محدود شد

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش‌ها با موبایل محدود شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیمکارت به نام فرد و کارت بانکی هم به نام شخص استفاده کننده باشد.

فعالیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران دائمی شد

بانک مرکزی پس از طی کردن مراحل قانونی، مجوز دائمی فعالیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به شاخص‌های مطلوب و شایسته بانک قرض الحسنه مهرایران در حوزه‌های مختلف بانکداری از جمله کفایت سرمایه ۲۷ درصدی، رشد مثبت منابع قرض الحسنه، پایین بودن میزان مطالبات بانکی به میزان یک درصد، پیشگامی در عرصه‌های بانکداری الکترونیک، شفافیت عملکرد مالی و … با اعطای مجوز رسمی، فعالیت این بانک را دائمی کرد.

در متن این مجوز آمده است: پیرو مجوز موقت فعالیت مورخ شش شهریور سال ۱۳۸۷ بدین وسیله با ادامه فعالیت آن بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذیربط موافقت به عمل می‌آید.

توسعه فرهنگ پسندیده قرض الحسنه، حفظ حقوق سپرده گذاران، تطبیق ساختار آن بانک با ضوابط و مقررات ذیربط از اهم مواردی است که انتظار می‌رود توسط مدیران و کارکنان آن بانک مورد توجه قرار گیرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ