ارتش سوریه با استقرار در سراسر مرز اردن‌ تروریست‌ها را ‌در مناطق جنوبی زمینگیر کرد
سرویس خارجی: ارتش سوریه پس از گسترش دامنه مناطق تحت تسلط خود در غرب درعا (در جنوب سوریه) و تن دادن گروه‌های مسلح به مصالحه، در مرز درعا با اردن به صورت کامل مستقر شد.

ارتش سوریه دامنه مناطق تحت کنترل خود در ریف غربی استان درعا در جنوب سوریه را گسترش داد.از شهرک «طفس» که تروریست‌های حاضر در آن در آغاز با مصالحه مخالف بودند، خبر می‌رسد که در حال تحویل جنگ‌افزارهای نظامی خود هستند که در واقع نخستین گام پذیرش مصالحه به شمار می‌رود.ارتش سوریه همزمان وارد روستای «زیزون» و شهرک «تل شهاب» در ریف غربی درعا شد. مردم این مناطق نیز پس از پذیرش مصالحه، به گرمی از ارتش استقبال کردند.زیزون در ۲۰کیلومتری و تل شهاب در ۱۷کیلومتری جنوب غرب شهر درعا و در نزدیکی مرزهای جولان اشغالی واقع شده است.نیروهای سوری همچنین در جریان پاکسازی نوار مرزی که از جنوب محله «درعا البلد» تا مرزهای «الرمثا» در اردن امتداد داشت، با همرزمان خود که از سمت شرق در حال عملیات بودند، دست دادند. ارتش سوریه با آزادسازی تل شهاب، زیزون و «حیط»، کنترل مناطق تحت تسلط تروریستها در مرزهای اردن را به دست گرفت و برای نخستین بار در این منطقه به منطقه تماس با گروه تروریستی «جیش خالد بن ولید» رسید.

Email this page

نسخه مناسب چاپ