نگاه
از مصائب بخش کشاورزی
یک ضرب‌المثل قدیمی داریم که می‌گوید «آتش زدم به مالم»، که اصطلاحاً درباره کسانی است که از سودهای بادآورده دست می‌کشند و به حداقل راضی می‌شوند.

حالا با عکس این مفهوم مواجه هستیم، یک انتشاراتی که ناشر کتاب‌‌های اقتصادی است و چندین جایزه بابت نشر کتاب‌های خود در بخش کشاورزی را به دیوار دفترش نصب کرده تا افتخاری برایش باشد، در اقدامی تأسف‌انگیز، کتاب‌های موجود در انبار خود را خمیر کرده تا از هزینه‌های گزافی که به ناشر وارد می‌شود، جلوگیری کند.

انتشارات «علم کشاورزی ایران» در میان جامعه ناشران علمی کشور جایگاه خاصی دارد اما به دلیل حمایت نشدن از سوی مسئولان، در شرایط بد اقتصادی قرار گرفته و حتی با عرضه کتاب‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی با ۸۰ درصد تخفیف هم راضی بود اما هیچ مقامی از این پیشنهاد استقبال نکرد و حالا کتاب‌‌ها به حوضچه ذوب ریخته شده تا خمیر شود. این هم یکی دیگر از مصائب اقتصاد کشاورزی است که منابع علمی آن مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد تا چنین سرنوشتی پیدا کند.

محمدرضا حیدرزاده

Email this page

نسخه مناسب چاپ