اعطای سالانه نشان ملی افتخار دایره‌المعارف روابط عمومی ایران در تبریز
تبریز- خبرنگار اطلاعات: نشان ملی افتخار دایرةالمعارف روابط عمومی ایران سالانه اعطا می‌شود.‏

به ابتکار مولف کتاب دایرةالمعارف روابط عمومی ایران، نشان ملی افتخار دایرةالمعارف روابط عمومی ایران سالانه در تبریز به فعالان روابط عمومی اعطا می‌شود.‏

حمید صبری گفت: این نشان به منظور قدردانی از خدمات و تلاش‌های علمی و تحقیقاتی روابط عمومی‌های علمی، پویا، ‌آرمانی و مولد که تولید علمی ناب و خلاقانه در این عرصه داشته‌اند، اعطا می‌شود.‏

وی افزود: این نشان به منظور ادای احترام و پاسداشت ارزش‌های علمی و عملی روابط عمومی‌ها به روابط عمومی‌های فعال و موفق اهدا خواهد شد و بالطبع روابط عمومی‌هایی که به دلایلی نسبت به سایر روابط عمومی‌ها ممتاز بوده و صاحب ویژگی‌های علمی هستند، شایسته قدر دانی بوده و همین عاملی برای رقابت و تلاش بیشــتر بیــن کارشناسان و مدیران روابط عمــومی‌های سراســر کشــور شــده و خلاقیت و رقابت و توفیقات علمـــی را در روابط عمومی‌ها موجب مــی‌شود و نشـــان ملی افتخار شامل حـــال آنها خواهد شد.‏

‏ اوگفت: این نشان علمی هر سال در ۲۷ اردیبهشت که سالروز جهانی روابط عمومی و ارتباطات است به ۱۰ نفر از کسانی که درسطح ملی در عرصه روابط عمومی علمی کاری بدیع و خلاقانه انجام داده باشند، توسط کمیته علمی مرکز تدوین و نشر دایرة‌المعارف روابط عمومی ایران در تبریز، اعطا خواهد شد.‏

مولف کتاب دایرة‌المعارف روابط عمومی ایران اعلام کرد: هدف از اعطای این نشان علمی و ملی شناسایی برجستگان علمی روابط عمومی ایران و نیز قدر دانی از تولیدکنندگان فکر و اندیشه ناب با محتوای علمی روابط عمومی و کمک به تحقق جنبش نرم‌افزاری کشور که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای هست و نیز کمک به بومی‌سازی علم روابط عمومی و ترغیب و تشویق دانش پژوهان عرصه روابط عمومی به ابداع و خلاقیت و نوآوری است.‏

مجموعه دایرةالمعارف روابط عمومی ایران برای نخستین بار در آسیا و جهان اسلام در ۱۵۰۰ مدخل در دو زبان فارسی و انگلیسی به مدت ۱۰ سال توسط حمید صبری ستاره علمی روابط عمومــی ایران در حال تدوین و تالیف بوده که در نوع خود در جــهان بی‌نظــیر است و نشان ملی افتخــار روابط عمومی از برکات آن به‌شمار می‌آید.

Email this page

نسخه مناسب چاپ