دیدگاه
افزایش احساس امنیت شهروندان تهرانی
سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 

امنیت مهمترین دغدغه شهروندان است و در ایام نوروز این امنیت نمود بیشتری پیدا می‌کند و شهروندان خواهان امنیت خانه و کاشانه خود از سرقت و امنیت راه‌ها و شهرها برای سفر هستند و پلیس به عنوان مسئول برقراری امنیت عمومی کشور، نقش بی بدیلی در این خصوص دارد. در نوروز سال ۱۳۹۷ پلیس پایتخت با برنامه ریزی و به کارگیری صد درصدی ظرفیت‌های خود در صدد تامین امنیت و ارائه خدمات شایسته به هموطنان برآمده و توانست در قالب اجرای طرح‌های امنیتی نسبت به مضاعف کردن بیش از پیش ارائه خدمات انتظامی به شهروندان، پیشگیری از جرائم به ویژه سرقت، روان سازی ترافیکی و به طور کلی افزایش میزان رضایتمندی و احساس امنیت بین مردم به منظور جلب مشارکت آنها در پیشبرد اهداف و ماموریت‌های طول سال اقدام کند.
در همین رابطه با نظرسنجی که توسط تیم‌های نظر سنجی از همه قشرهای مردم از تاثیر و نتیجه اقدامات پلیس پایتخت به عمل آمد و توسط کارشناسان و اساتید حوزه اجتماعی و افکار عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج مهمی به دست آمده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱ـ شهروندان تهرانی، تاثیر اقدامات پلیس پایتخت در جلب مشارکت‌های مردمی را با۱ر۸۱ درصد و اطلاع رسانی پلیسی با ۸۵ درصد را تاثیر گذار ورضایت بخش دانسته اند. این مسأله نشان دهنده رویکرد و اقبال مردم به اقدامات اجتماعی، فرهنگی وآموزشی پلیس در رابطه با کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها و به تبع آن جرم و بزهکاری بوده و اهمیت و نقش پیشگیری از جرائم را دو چندان می‌کند.
۲ـ همچنین شهروندان تهرانی، اقدامات پلیس پایتخت را در افزایش اعتماد مردم به پلیس با ۶ر۸۶ درصد، افزایش مشارکت شهروندان با ۸۷ درصد، افزایش احساس آرامش شهروندان با ۷ر۸۶ درصد، کاهش نگرانی از سرقت منزلشان با ۵ر۸۴ درصد، کاهش نگرانی سرقت وسیله نقلیه با ۸۵ درصد، کاهش نگرانی از سرقت مغازه با ۵ر۸۱ درصد تاثیر گذار و رضایت بخش دانسته اند، که بر همین اساس اقدامات عملیاتی و مقابله‌ای پلیس در تهران بزرگ در سال ۱۳۹۷ طراحی و سیاستگذاری شده و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
۳ـ به طور کلی بر اساس نظرسنجی انجام شده میزان رضایت و احساس امنیت شهروندان تهرانی از اقدامات پلیس در ایام نوروز با ۶ر۸۳ درصد در حد عالی ارزیابی شده که این امر نشان از موفقیت اقدامات و برنامه ریزی‌های پلیس پایتخت برای تامین امنیت مردم تهران در آستانه سال جدید بوده است.
رمز این موفقیت پلیس در دو نکته اصلی نهفته است اول؛ برنامه ریزی، مدیریت و نظارت مستمر حوزه فرماندهی تهران بزرگ ودوم؛ تلاش شبانه روزی مامورین پلیس همراه با هوشیاری، دقت و فداکاری که امیدواریم با تداوم این اقدامات در طول سال، شاهد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم بوده و به سمت و سوی مولفه‌های پلیس جامعه محور و مشارکت جو حرکت کنیم. ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ