انتشارات شهرستان ادب ۱۲ اثر را روانه بازار نشر کرد
 

انتشارات شهرستان ادب، ناشر برگزیده سال ۱۳۹۳، ۱۲ اثر جدید را در عرصه‌های شعر و داستان روانه بازار کرد: عناوین این ۱۲ کتاب و نام پدیدآورندگانشان به شرح زیر است:

ـ در عرصه داستان: برج قحطی (هادی حکیمیان ـ ۴۳۷ صفحه ـ ۲۲۰۰۰ تومان)ر عاشقی به سبک ون‌گوگ (محمدرضا شرفی خبوشان ـ ۲۱۲ صفحه ـ ۰۰۰ر۱۰ تومان)ر سال گرگ (جواد افهمی ـ ۴۳۸ صفحه ـ ۲۲۰۰۰ تومان)ر وقتی دلی (محمدحسن شهسواری ـ ۳۸۱ صفحه ـ ۰۰۰ر۱۵ تومان)

ـ در عرصه شعر: از آخر مجلس (میلاد عرفان‌پور ـ ۸۸ صفحه ـ ۶۰۰۰ تومان)ر غزل زندگی کنیم (گزیده غزل محمدعلی بهمنی به انتخاب محمدحسین نعمتی و مبین اردستانی ۱۵۲ صفحه ـ ۸۰۰۰ تومان)ر چمدان‌های قدیمی (گزیده غزل علی‌رضا قزوه به انتخاب علی‌محمد مؤدب و مبین اردستانی ـ ۳۵۰۰ تومان)ر ورمشور (غزل‌واره‌ها ـ مرتضی امیری اسفندقه ـ ۲۴۰ صفحه ۰۰۰ر۱۰ تومان)ر غروب پا به ماه (کبری موسوی قهفرّّخی ـ ۷۰ صفحه ـ ۴۰۰۰ تومان)ر حصار در باغ مصائب (علی‌رضا رجبعلی‌زاده کاشانی ۹۲ صفحه ـ ۴۰۰۰ تومان)ر بهانه‌ها (پروانه نجاتی ـ ۸۴ صفحه ـ ۵۵۰۰ تومان) سفر بمباران (علی‌محمد مؤدب ـ ۸۹ صفحه ـ ۵۵۰۰ تومان)

Email this page

نسخه مناسب چاپ