انتصاب رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک
طی حکمی از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک منصوب شد.

در این حکم‌ آمده است: با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک منصوب می‌شوید.‌انتظار دارد با به کارگیری خلاقیت و مساعی خود و بهره‌برداری بهینه از توانمندی‌های موجود و با تاکید بر جلب مشارکت تمامی همکاران، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی نسبت به توسعه کاربردهای تجارت الکترونیک در کشور و توسعه تبادلات ملی و بین‌المللی و ارائه پیشنهادات اثربخش، موجبات پیشرفت امور را فراهم کنید.

Email this page

نسخه مناسب چاپ