اوج گیری اعتراضات ضد دولتی در سودان با شعار برکناری «عمرالبشیر» از قدرت
سرویس خارجی: هزاران معترض سودانی بار دیگر در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند و با سردادن شعارهایی، خواستار برکناری «عمرالبشیر» از قدرت شدند.

به گفته منابع خبری، هزاران سودانی در شهر «القضارف» واقع در ایالت «القضارف» (شرق سودان) در یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در این کشور طی هفته های گذشته ، علیه حکومت سودان تظاهرات کردند و با سر دادن شعارهایی، سقوط نظام سودان و دولت «عمرالبشیر» و همچنین تحقق عدالت را خواستار شدند .معترضان از مرکز این شهر به سمت ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت مذکور راهپیمایی کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز اشک‌آور متوسل شد.

تظاهر کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار محاکمه عاملان قتل معترضان در جریان تظاهرات‌ و ناآرامی های اخیر شدند. نیروهای امنیتی سودان نیز با استفاده از گلوله های جنگی و گاز اشک آور ، اعتراضات مردم را به شدت سرکوب کردند.

در چنین شرایطی، کشورهای آمریکا، نروژ، انگلیس و کانادا به اعتراضات مردمی در سودان واکنش نشان دادند و با انتشار بیانیه‌ای، از دولت «عمرالبشیر» خواستند اعتراضات مسالمت آمیز مردم را سرکوب نکند.در این بیانیه آمده است: کشورهای «ترویکا» ( آمریکا، نروژ ، انگلیس ) و همچنین کانادا همچنان نسبت به واکنش دولت سودان به اعتراض‌های اخیر در این کشور، بازداشت افراد سیاسی، فعالان و تظاهرکنندگان بدون اینکه اتهامی علیه آنها طرح شود و محاکمه‌ای برای آنها صورت بگیرد، نگران هستند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ