ایجاد سیستم آبیاری نوین در۱۲ هزار هکتار اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 

ارومیه-خبرنگاراطلاعات: امسال ۶۲۰۰ هکتار ازاراضی کشاورزی استان آذربایجان غربی به سیستم های نوین آبیاری تجهیز می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی این خبر را اعلام کرد و گفت: تاکنون در سطح ۵۶ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی در استان سیستم‌های نوین آبیاری اجرا شده است.

اسمعیل کریم‌ زاده افزود: در سال گذشته مقدار ۸۷۵ ۴ هکتار از اراضی استان به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شد که نتیجه اقدامات فوق افزایش ۴۰ درصدی راندمان آبیاری و صرفه‌جوئی در مصرف آب است.

این مسئول ادامه داد: پروژه‌های طرح زهکشی در اراضی پایاب سد زولا و دریک سلماس، بادین آباد، بالابان، پایاب سد سیلوه، دشت جلدیان و دشت پیرانشهر، قنبرکندی، قیقاج و کرم آباد پلدشت، شهید قنبری ماکو، پایاب سد آغ چای (دشت چایپاره)، پایاب سد مهاباد، پایاب بند نوروزلوی میاندوآب و حوضه رود خانه نازلو ارومیه در حال اجرا است.

کریم زاده بیان کرد: همچنین اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری، زهکشی و آبیاری تحت فشار در سطح ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار در شهرستان‌های مرزی در حال اجرا است که در حوضه ارس در سطح ۴۷ هزار و ۹۱۰ هکتار شامل پایاب سد اغ ‎چای، دشت نازک، قیقاج، شهید قنبری، کرم‎آباد، قنبرکندی و بویلاپوش و در حوزه غرب کشور در سطح ۱۶ هزار و ۶۵۰ هکتار شامل پایاب سد سیلوه، تمرچین، بادین‌آباد، قلعه تراش جلدیان و سروکانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: هم اکنون عملیات اجرائی طرح جامع اجرای شبکه‌های فرعی و آبیاری تحت فشار در حوضه ارس و زاب پیرانشهر در سطح ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار به تعداد ۲۴ پروژه در حال اجرا بوده که تاکنون ۸ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص و هزینه شده است.

وی با اشاره به فرآیند و اهداف اجرای طرح شبکه‌های فرعی و آبیاری تحت فشار، گفت: عملیات اجرائی تا کنون به مقدار ۳۷ هزار هکتار به اتمام رسیده است، اجرای طرح‎ها با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و بومی منطقه و بر اساس تهیه نقشه‎های کاداستراراضی پیاده سازی و اجرا می‎شود که امیدواریم تا پایان سال ۹۷ این عملیات نهایی و به اتمام برسد.

کریم زاده تاکید کرد: اجرای این طرح در راستای افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان، تثبیت جمعیت و ایجاد اشتغال موثر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی و ارتقای درآمد و رفاه روستائیان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی استان، اظهار کرد: عملکرد اجرای این طرح از سال ۱۳۹۲ تا کنون به میزان ۴۷۴ کیلومتر است که از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه اجرا می‌شود و تا کنون مبلغ ۲۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین کریم زاده با توجه به اهمیت اصلاح سیستم آبیاری در بخش کشاورزی به دلیل کاهش نزولات آسمانی، منابع زیرزمینی آب و خطر خشکی دریاچه ارومیه، افزود: مساحت اراضی مشمول طرح انتقال آب با لوله ۱۴ هزار ۲۲۰ هکتار است که مقدار ۲۱ میلیون مترمکعب صرفه‌جوئی در مصرف آب کشاورزی از ثمرات آن

است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به اقدامات صورت گرفته در خصوص طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدها و شبکه‌های مدرن اشاره و عنوان کرد: عملکرد این طرح در مدت سه سال در سطح ۶۴۴ هکتار بوده و اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح نیز مبلغ ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدها و شبکه‌های مدرن بهبود وضع معیشت ساکنین منطقه، ارتقا درآمد و سطح زندگی مرزنشینان است، ادامه داد: این طرح در دشت زنگنه پلدشت به مساحت ۳ هزار و ۷۵۰ هکتار اجرا شده و پیشرفت فیزیکی پروژه معادل ۸۰ درصد

است.

کریم‌زاده به اجرای پروژه‌های اصلاح سیستم آبیاری از محل اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۸۷ پروژه با اعتبار ۳۱۰ میلیارد ریال شامل احداث کانال‌های آبیاری عمومی، اجرای طرح‌های کوچک تامین آب، احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، انتقال آب با لوله، لایروبی و مرمت قنوات در سطح استان برنامه ریزی شده است تا در قالب اعتبارات مصوب به تناسب دریافت تخصیص اجرا

شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای دریاچه ارومیه، اعلام کرد: با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشاردراراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه تاکنون در سطح ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار، به میزان ۵۴ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است.اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۶ نیز در این زمینه درحال

هزینه و اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: در زمینه اجرای خطوط انتقال آب با لوله، میزان آب صرفه‌جوئی شده تا کنون از بابت اجرای ۴۷۴ کیلومتر طرح انتقال آب با لوله به ازای هر کیلومتر ۴۵ هزار مترمکعب است که مجموع آن به ۵ر۲۱ میلیون مترمکعب

می‌رسد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص شبکه‎های فرعی آبیاری و زهکشی، میزان آب صرفه‌ جوئی

شده تاکنون از محل اجرای طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی مقدار ۴ هزار و ۷۶۳ هکتار که به ازای هر هکتار معادل ۴ هزار و ۴۰۰ مترمکعب آب صرفه‌جویی شده که به صورت اجمالی به ۲۱ میلیون مترمکعب

می‌رسد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ