بازداشت ۱۰۰ نظامی ترکیه به اتهام عضویت در جریان «گولن»
سرویس خارجی: منابع رسانه ای از بازداشت ۱۰۰ نظامی ترکیه به اتهام عضویت در جریان گولن خبر دادند.منابع خبری اعلام کردند: این افراد که همگی نظامیان فعال در نیروهای مسلح ترکیه هستند، به دستور دادستانی کل استان آنکارا به اتهام عضویت در سازمان گولن بازداشت شدند. در این حال پاکستان بعد از رای دادگاه عالی این کشور در مورد تروریستی بودن شبکه «فتح الله گولن» مدیریت مدارس این جریان را از عوامل گولن سلب و به بنیاد معارف دولت ترکیه انتقال داد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ