بازداشت ۱۷ فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری
 

منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی و بازداشت شماری از شهروندان خبر دادند. نظامیان رژیم اشغالگر قدس به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند و به بازرسی منازل مردم پرداختند. به گفته منابع محلی، اشغالگران ۱۷ شهروند فلسطینی را در جریان این یورش بازداشت کردند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ