برداشت مکانیزه غلات و کلزا از مزارع استان البرز
کرج ـ خبرنگار اطلاعات: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: عملیات برداشت مکانیزه از سطح کل ۱۵ هزار و ۸۳۸ هکتار از مزارع گندم، جو و کلزا با شروع برداشت مزارع جو از شهرستان اشتهارد و جنوب شهرستان نظر آباد آغاز شد.

مهندس محمد تاج الدینی افزود: بیش بینی میشود حدود ۸۰ هزار و ۵۴۹ تن محصول مشتمل بر ۵۴ هزار و ۸۹۵ تن گندم، ۲۳ هزار و۶۹۰ تن جو و یک هزار و ۹۷۴ تن کلزا طی یک ماه آینده از سطح ۱۰ هزار و ۱۴۱ هکتار گندم، ۴ هزار و ۹۸۵ هکتار جو و ۷۰۵ هکتار کلزا محصول برداشت شود. این عملیات مکانیزه با نظارت ۱۱ اکیپ فنی و با فعالیت حدود ۸۶ دستگاه کمباین طی یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ