برداشت ۲۸۰۰ تن پسته از باغ های رفسنجان
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان از برداشت ۲۸۰۰ تن پسته از باغ های این شهرستان خبر داد .

حسین رضایی با اشاره به این که در سال زراعی جاری، وقوع پدیده های جوی خسارت قابل توجهی به محصول پسته وارد آورد ، افزود : به این دلیل بالای ۹۰ درصد محصول پسته شهرستان از بین رفته است و پیش بینی می شود میانگین تولید ۶ درصد سال قبل باشد .

وی در باره محصول سال آینده نیز گفت : سال آینده وضع بدی نداریم، در رقم اکبری جوانه گل خوبی داریم، در رقم احمدآقایی جوانه گل نسبتاً خوب است، در رقم کله قوچی جوانه گل متوسط و فقط در رقم فندقی وضعیت ضعیف است و در مجموع می توان گفت وضعیت پسته سال آینده مناسب است.مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با اشاره به این که در سال های قبل تا ۳۰۰۰ تن پسته کال برداشت کرده ایم، افزود : برداشت پسته کال به سلامت درخت کمک می کند ودرختانی که به صورت پسته کال چیده می شود محصول بیشتری دارند و اگر پارسال ۴۰-۳۰ درصد محصول را به صورت مغز سبز برداشت کرده بودیم محصول سالم تری داشتیم و امسال شاهد سرخشکیدگی نبودیم. رضایی خطاب به کشاورزان گفت : باغ هایی که محصول بیشتری دارند می توانند به صورت پسته رسیده برداشت کنند و جاهایی که محصول کمی دارند و نگهداری آنها شاید مقدور نباشد می توانند به صورت کال برداشت کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ