به خوانندگان ترانه «چهل سال»
افشین علا
 

یه جور میگی چهل ساله

که ما بدبخت و نابودیم

که انگار پیش از اون هرشب

توی کاباره خوش بودیم

**

گمونت ازسر سیری

یه ملت انقلاب کردن؟

بهشت بود و همه باهم

زدن اونو خراب کردن؟

**

یه جور میگی که این چل سال

پر از کابوسه و بیداد

که انگار پیش از اون مردم

ندیدن گزمه و جلاد

**

ندیدی کاخای شاهو؟

ندیدی چاله میدونو؟

گمونم خوب یادت نیست

جنوب شهر تهرونو

**

ندیدی پهلوی ها رو

کیا آوردن و بردن؟

به جز مونتاژ و عریانی

تو این کشور چی آوردن؟

**

سی میلیون جمعیت داشتیم

همون قدر بشکه های نفت

نه جنگ بود و نه تحریمی

ولی پولا کجا می رفت؟

**

تو جیب اشرف و شاپور

تو کاخ حضرت والا

بله شادی فراوون بود

ولی تو فیلم فارسی ها

**

کی بعد از انقلاب، اول

به این ملت خیانت کرد؟

ترورها رو به راه انداخت

کی ازصدام حمایت کرد؟

**

خلیج فارس ایرانو

عرب میگفت کدوم شیاد؟

با شلیک کدوم موشک

هواپیما توآب افتاد؟

**

ندیدی توی سنگرها

هزاران جسم صدچاکو؟

جوونایی که جون دادن

ندادن یک وجب خاکو؟

**

تو اون روزا نمی خوندی

چرا از فقر و بدبختی؟

چرا شیون نمی کردی

برای کشتن تختی؟

**

به فرضم توی این چل سال

وطن غرق تباهی بود،

بپرس از غربیا آیا

مصدق هم سپاهی بود؟!

Email this page

نسخه مناسب چاپ