تاکید وزیر ارشاد بر نقش پژوهش در آسیب شناسی اجتماعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سازمان و دستگاهی مطلوب است که امور آن بر ریل پژوهش و مبتنی بر نظام نیازسنجی، آسیب شناسی و سیاستگذاری اداره شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از ظهر دیروز در نشست شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: هرگونه ریل گذاری و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ و هنر باید بر اساس پژوهش صورت بگیرد.
وی در عین حال تصریح کرد: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به عنوان یکی از بخش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شناسایی آسیب های پیش رو در امور فرهنگی و هنری در قالب پژوهش می تواند نقش ویژه ای ایفا کند.
صالحی امیری با اشاره به مجموعه فعالیت های معاونت ها و سازمان های وزارتخانه متبوعش، ادامه داد: تمامی اقدامات و فعالیت های بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با نگاه استراتژیک و برنامه محور صورت بگیرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به مجموعه اقدامات پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اشاره کرد و گفت: ضروری است این اقدامات در ۴ سطح تعریف شود و علاوه بر بنیادی و ملی بودن در سطح نخست، در سطح دوم مبتنی بر نیازهای وزارتخانه با نگاه راهبردی باشد.صالحی امیری رصد دائمی وضعیت و سنجش وضعیت فرهنگی و امر سیاستی را سطوح بعدی فعالیت های پژوهشگاه برشمرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر نقش این پژوهشگاه در نظام تصمیم گیری های وزارتخانه و نقش آن در پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری کشور تاکید کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ