تختی آن قهرمان
بانو فرشید افشار
 

تختی آن قهرمان

آن قهرمان ملی ایران

اسطوره وار بود

او در حماسه‌ی جاویدی

با اقتدار بود

در سرزمین مردم نام‌آور

مردی دلیر، دلاور

مردی شگفت‌

بر پا به افتخار

عشق و صفای او به دل مردم

او خادمی به عرصه دوران

تختی آن گیو پایدار

شهنامه را نمونه احسان

تاریخ را نمونه احرار

مردی درستکار

مردی شریف بود

افسانه وار

نام آوری نمونه گردان

آن قهرمان ملی ایران

۱۷ دی سالگرد درگذشت تختی

Email this page

نسخه مناسب چاپ