تعدیل اقساط محکومیت زندانیان مهریه؛ ضروری است
بندرعباس ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، تعدیل اقساط محکومیت زندانیان مهریه را با توجه به مسائل پیش آمده در حوزه اقتصاد، ضرورتی اجتناب ناپذیر اعلام کرد.‏
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های هرمزگان یکی از اولویت‌های مهم در تحقق اهداف عدالت محور دستگاه قضا را استفاده حداقلی از مجازات حبس اعلام و اظهارکرد: محکومیت به حبس نباید به عنوان اولین و سهل ترین راه مقابله با جرم محسوب شود و زندان باید صرفاً محل نگهداری مجرمین خطرناک و مخلین نظم و امنیت جامعه باشد.‏
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: حذف بسترهای جرم‌زا با مشارکت تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مؤلفه ای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها محسوب می‌شود.‏
او یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها را مدیریت در صدور قرارهای منتهی به بازداشت بیان کرد و از تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور بررسی راهکارهای قانونی در جهت کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و ارائه گزارش‌های نوبه ای در این رابطه خبر داد.‏
وی همچنین با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعدیل محکومیت و ساماندهی به وضع محکومین پرداخت مهریه، رسیدگی به این موضوع را با توجه به مسائل پیش آمده در حوزه اقتصاد و در جهت کنترل جمعیت زندان‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر بیان کرد.‏
رئیس کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان اظهارکرد؛ با توجه به دستورالعمل ابلاغی،ترتیبی اتخاذ شده است تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضع مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.‏
‏حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پایان ، لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات مرتبط به ویژه دادستان‌ها و دادیاران ناظر بر زندان از ندامتگاه‌های استان را به منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته برای رفع مشکلات آنان یادآور شد ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ