تمدید مجوز افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی
مهلت افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی شرکت “پرداخت” تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سازمان بورس با انتشار اطلاعیه ای از تمدید ۳۰ روزه مهلت افزایش سرمایه شرکت به پرداخت

ملت خبر داد.

برهمین اساس، افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی شرکت به پرداخت ملت که از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی است، تا تاریخ ۲۲ تیر تمدید شد.

از سوی دیگر شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ به ازای هر سهم چهار ریال سود اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از زیان به سود رسید.

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۲۴۰هزار میلیون ریال منتشر کرد.

این شرکت در سال مالی ۹۵ به ازای هر سهم، هفت ریال زیان شناسایی کرده بود.

همچنین به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۳۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ