جزئیات تشکیل نخستین بازار متشکل ارزی
رئیس کانون صرافان با تشریح مکانیزم تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: مکانیزم قیمت گذاری در این بازار براساس عرضه و تقاضا و به صورت شفاف و واقعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا ترکاشوند اظهار داشت: بازار متشکل ارزی، اتاق شفافی است که تشکیل آن در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و همه بازیگران اصلی بازار در آن حضور دارند.

وی درباره اصلی ترین کارگزاران و بازیگران این مجموعه افزود: کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان ناظر عملیات، این بازار را رصد می کند تا این بازار سالم کار کند.

رئیس کانون صرافان در مورد مکانیزم قیمتگذاری در این بازار گفت: عرضه ای که در این بازار صورت می گیرد، در یک دوره زمانی آزاد است ولی معامله صورت نمی گیرد؛ سپس براساس میزان عرضه و تقاضا و قیمت‌هایی که ارائه می‌شود به صورت میانگین و با توجه به نرخ روز قبل، نرخی تعریف می شود و به عنوان نخستین معامله شروع به کار می کند و بر اساس آن بازار شکل می گیرد و به کارش ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه همچنان قیمت گذاری‌های ارز به صورت شفاف نیست، گفت: صبح‌ها منتظر هستیم که نرخ ارز از دو بازار افشاری و سبزه‌میدان اعلام شود و این بازارها هم وابسته به بازارهای کشورهای همسایه مثل بازار هرات، سلیمانیه و دبی هستند که در این بازارها نرخی تعریف می شود و در بازار داخلی ادامه پیدا می کند.

ترکاشوند ادامه داد: بازار متشکل ارزی به دنبال این است که به صورت شفاف و براساس عرضه و تقاضا و فاکتورهای بازارهای داخلی عمل کند.

وی در باره زمان راه اندازی این بازار افزود: مقدمات حقوقی این بازار و ساختار کلی آن ‌از طرف بانک مرکزی درحال تعریف شدن است و به محض اینکه مراحل حقوقی آن تمام شد، این بازار کارش را شروع می کند.

رئیس کانون صرافان افزود: تشکیل بازار متشکل ارزی آرزوی ۷۰ ساله در نظام ارزی کشور است و ما نیازمند این بازار بوده ایم که بدانیم عرضه در آنجا انجام می شود و ادامه دارد و براساس واقعیات بازار، نرخ در آن تعیین شود.

وی درباره وضع فعلی بازار ارز گفت: بازار فعلی ارز، ‌تابع عرضه و تقاضا است و درصورتی که بتوانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم، می‌توانیم امیدوار به این بازار باشیم.

ترکاشوند ادامه داد: درحال حاضر این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می شود؛ یعنی تقاضا تعریف شده و هر کسی می داند چه میزان ارز برای چه مقصودی در سال می تواند بگیرد و از طرفی عرضه هم تعریف و مدیریت می شود و معلوم است که از چه کانال‌هایی عرضه صورت می گیرد، به چه طریقی ارز وارد کشور می شود،چگونه در گمرکات ثبت و تأیید شده و در داخل کشور توزیع می شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ