حداقل هزینه معیشت کارگران فردا بررسی می شود
نشست کارگروه دستمزد۹۸ شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهانه کارگران فردا تشکیل می شود.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضع برگزاری جلسات دستمزد ۹۸ کارگران اظهار داشت: فردا دومین نشست کارگروه دستمزد۹۸ شورای عالی کار با حضور اعضاء برگزار می شود. در این نشست سناریوهای مربوط به تعیین هزینه معیشت خانوار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این نشست با استناد به اطلاعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات مربوط به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت یک ماه نهایی می شود.

این فعال کارگری گفت: در سال ۹۶ حداقل هزینه میعشت خانوار برای یک ماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران و سنجش فاصله حقوق و دستمزد فعلی تا معیشت برای نخستین بار در مذاکرات دستمزد سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین وضع معیشت خانوارهای کارگری باشد. این رقم برای یک ماه خانوار با تعداد ۲ر۳ نفر معادل ۲ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد.

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله در ماه‌های پایانی در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد و در روزهای پایانی اسفند حداقل دستمزد سال آینده نهایی می‌شود.

طبق ماده۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن «درصد تورم اعلامی» و «تامین زندگی یک خانواده» تعیین شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ