حمله ارتش سوریه به آخرین پایگاه های داعش در مناطق جنوب
 

نیروهای ارتش سوریه حملات خود را علیه آخرین مواضع گروه تروریستی داعش در استان السویدا در جنوب این کشور تشدید کرده اند.مواضع داعش در ارتفاعات شرقی السویدا هدف آتشبار های هوایی و توپخانه ای ارتش سوریه و نیروهای همپیمانش قرار گرفت. نیروهای ارتش توانستند مناطق جدیدی را از کنترل داعش خارج و برخی از اعضای آن از جمله چند تک تیرانداز را دستگیر کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ