دستور وزیر بهداشت برای خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیماران
وزیر بهداشت در ابلاغیه‌ای به پنج معاون و مدیر خود بر اشراف بیشتر به نحوه خدمت‌رسانی و جلب رضایت بیماران و شاغلان حرف پزشکی در سراسر کشور تاکید کرد .

به گزارش ایسنا، در ابلاغیه دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، دکتر جان بابایی، معاون درمان، دکتر رئیسی، معاون بهداشت، دکتر توکلی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دکتر جهانپور، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آمده است:شورای نظارت بر ارزیابی استان با حضور پنج نفر از افراد ذیصلاح متشکل از نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده انجمن‌های علمی و یا سازمان‌های مردم نهاد عرصه سلامت در سطح استان و سه نفر از همکارانمان در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود. اسامی افراد پیشنهادی قبلاً به اینجانب اعلام گردد.

همچنین شورای نظارت و ارزیابی مرکزی با حضور نماینده محترم سازمان نظام پزشکی، نماینده محترم مجمع انجمن‌های علمی، معاون محترم درمان، معاون محترم بهداشت، مدیرکل محترم بازرسی و دو نفر با معرفی اینجانب تشکیل شود تا سازوکار مناسب جهت نظارت مستمر بر دستگاه‌های تحت مدیریت تنظیم و ارائه گردد.

در این ابلاغیه تأکید شده است:به کارگیری کلیه ظرفیت‌ها همچون تبادل پیامک با ارباب رجوع، نصب صندوق در مراکز مهم و تعیین رابط جهت انتقال موارد به شوراهای نظارت استانی و مرکزی مؤثر خواهد بود .

Email this page

نسخه مناسب چاپ