دکترفاضل :سهم خواهی پزشکان برخلاف اخلاق پزشکی است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با انتقاد از تخریب‌هایی که علیه جامعه پزشکی صورت می گیرد گفت: جای پزشکی در قلب مردم است و باید این جایگاه را حفظ کنیم.

به گزارش مهر، دکتر ایرج فاضل در اولین جشنواره نظام پزشکی تهران بزرگ اظهار داشت: جامعه ای که نسبت به خدمتگزاران خود بی تفاوت باشد نمی تواند جامعه ای پویا باشد. وی با اشاره به مسائل زیادی که دامن گیر جامعه پزشکی کشور شده است، خاطرنشان کرد: هر روز موضوع تازه ای را علیه جامعه پزشکی مطرح می کنند که احساس می شود نسبت به جامعه پزشکی بی لطفی می شود در حالی که بزرگترین خدمات را جامعه پزشکی بر عهده دارد .

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به ارتباط تنگاتنگ مردم و جامعه پزشکی با یکدیگر، تصریح کرد: متأسفانه این رابطه دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده اما هنوز هم معتقدم که جای پزشکی در قلب مردم است و ما باید این جایگاه را حفظ کنیم. فاضل سهم خواهی پزشکان را برخلاف اخلاق پزشکی عنوان کرد و افزود: اگر جرم پزشک مشهود باشد قابل محاکمه است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به تخریب‌هایی که علیه جامعه پزشکی در یکی از جراید صورت گرفته است، تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی در قبال این موضوع، موضع خواهد گرفت زیرا اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی کشور جامعه‌ای شریف و پاک هستند اما عده‌ای می‌خواهند سوءاستفاده کرده و به آبروی پزشکی لطمه بزنند.

* برخورد با پزشک نماها

دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان این مطلب که دست‌هایی به کار افتاده که جامعه پزشکی را تخریب کند، گفت: سازمان نظام پزشکی باید با پزشک نماها برخورد جدی داشته باشد. نوبخت ادامه داد: مسائلی که این روزها در جامعه پزشکی شاهد هستیم حاکی از توطئه‌هایی است که می خواهد این جامعه را تخریب کند در حالی که کشور در پزشکی سرآمد است و حرف‌های زیادی در منطقه و جهان برای گفتن داریم. وی افزود: ما باید ببینیم کجا قرار داریم و اگر لازم بود سازمان نظام پزشکی با پزشک نماها برخورد جدی کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ