دکتر خرازی: شرکت‌کنندگان در نشست ورشو از دید ایران پنهان نمی‌مانند
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: کشورهایی که در حمایت از سیاست‌‌های ضدایرانی آمریکا در نشست ورشو شرکت خواهند کرد، از دید ما پنهان نخواهند ماند .

به گزارش فارس، سیدکمال خرازی که در موسسه مطالعاتی الجزیره در دوحه سخنرانی می‌کرد افزود : در جهانی زندگی می‌کنیم که وارد یک دوران گذار طولانی از بی‌نظمی‌و در نتیجه آشوب مداوم شده است. لیبرالیسم که ادعا می‌کرد آخرین و بهترین راه‌حل برای حکمرانی است دچار بحران‌ها و مشکلات جدی شده است و کاپیتالیسم در استثمار جهان آنقدر پیش رفته که تعداد فقرا و گرسنگان به مرز بحرانی و خطرناکی رسیده است.‌وزیر خارجه اسبق ایران با بیان این که منطقه ما به‌‌طور خاص در یک بحران طولانی گرفتار است، گفت: پس از خروج استعمارگران از منطقه، با تأسیس دولت صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بذر اختلاف در این منطقه پاشیده شد و دوران دخالت بیگانگان در منطقه در قالب استعمار نو و حمایت از رژیم صهیونیستی و رژیم‌‌های دیکتاتوری آغاز شد .‌خرازی خاطرنشان کرد: منطقه ما جنگ‌‌های زیادی را به خود دید و در دهه اخیر، انقلاب‌های عربی که انتظار می‌رفت موجب بیداری و تحول ژرفی در این منطقه شود با دخالت بیگانگان و عوامل آن‌ها در منطقه به بن‌بست رسید و گسل‌های سیاسی عمیقی را به وجود آورد. رقابت‌های ژئوپلیتیکی شدیدی در منطقه شکل گرفت، دوستان دیروز با یکدیگر دشمن و دشمنان با یکدیگر دوست شدند. ‌وی اضافه کرد:‌از جمله رویدادهای پسا انقلاب‌های عربی دخالت نظامی‌به رهبری عربستان سعودی در مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن و اخیراً تلاش آن کشور برای نفی حاکمیت یک همپیمان خود، یعنی قطر، به بهانه عدم تسلیم آن کشور در مقابل سیاست‌های هژمونیک عربستان بود. این‌گونه اقدامات مداخله‌جویانه و خصمانه به‌ جز نابودی سرمایه‌‌های ملی، توزیع بذر خصومت بین کشورهای منطقه، جنگ و خونریزی و تخریب زیربنای کشورها نتیجه‌‌ای در بر نداشته است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ