رشد ۲۷ درصدی درآمد کارمزد بورس
درآمد حاصل از کارمزد معاملات بورس کالا در پایان دی امسال نسبت به کل درآمد شناسایی شده این بازار تا پایان دوره مالی منتهی به پایان آذر سال جاری، با رشد ۱۲ درصدی روبرو شده است.

به گزارش فارس، بورس کالا در دی امسال درآمدی بالغ بر ۸ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از محل کارمزد معاملات به دست آورده و این در حالی است که کل درآمد حاصل از کارمزد معاملات از ابتدای امسال تا پایان پاییز به ۶۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالغ شده است.

رشد بیش از ۲۶ درصدی درآمدهای بورس کالا از این محل تا پایان دی نسبت به کل درآمدهای شناسایی شده در دوره عملکردی سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ در حالی است که این بازار طی دوره عملکردی ۱۰ ماهه خود از محل حق درج کالای عرضه شده، توانسته ضمن کسب درآمد دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، از کل درآمدهای کسب شده از این محل در سال مالی قبل هم با تعدیل ۳۳ درصدی عبور کند.

بورس کالا تا پایان دی امسال با رشد ناچیز ۵ر۷ درصدی توانست حق پذیرش کالا و انبارهای مختلف را نسبت به عملکرد پاییز امسال محقق سازد که البته درآمد ۵۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی شناسایی شده در دوره ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با کل درآمد حاصل از حق پذیرش کالا و انبار در سال مالی قبل با افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی روبرو شده است.

بورس کالا در عملکرد منتهی به پایان دی امسال درآمدی ۶۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به عنوان حق عضویت از شرکت‌های کارگزاری فعال در این بازار دریافت کرد که نسبت به درآمدهای کسب شده از این محل در پایان پاییز امسال از رشد ۱۱ درصدی حکایت داشت.

در پایان سال مالی ۹۶ کل درآمد شناسایی شده از محل حق عضویت کارگزاران برای بورس کالا معادل ۸۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.

به این ترتیب بورس کالا تا پایان دوره عملکردی منتهی به ۳۰ دی ۹۷ توانست با عبور از کل درآمد کسب شده در سال مالی ۹۶ با تفاضل ۲۵ درصد درآمد بیشتر، رقمی معادل ۷۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را از محل درآمد حاصل از کارمزد معاملات، حق پذیرش کالا و انبار، حق عضویت کارگزاران و حق درج کالای عرضه شده محقق سازد.

مجموع درآمدهای شناسایی شده برای بورس کالا در دی سال جاری بالغ بر ۸ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که حاکی از رشد ۱۰ درصدی کل درآمدها برای بورس کالا در پایان دوره ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با عملکرد ۹ ماهه امسال داشت.

بورس کالا در عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده امسال خود توانسته به درآمد غیر عملیاتی ۲۷ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی دست یابد که از این رقم معادل ۲۶ میلیارد و ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان درآمد حاصل از سپرده نزد بانک ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کسب کرده است.

سود بانکی دریافتی فوق برای بورس کالا نزدیک به ۳۵ درصد کل درآمد شناسایی شده این بازار از محل فعالیت‌های عملیاتی تا پایان دی امسال است.

بورس کالا پیش بینی کرده درآمد حاصل از سپرده نزد بانک ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود تا پایان سال جاری را به ۳۴ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برساند.

از نکات جالب توجه اینکه در پایان عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه سوم امسال بورس کالا مبلغ ۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز و مبلغ یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان درآمد اجاره محل در کنار درآمد ۱۹۶ میلیون و یکصد هزار تومانی حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت ها به عنوان بخش دیگری از درآمد های غیر عملیاتی این بازار افشا شده است.

فرابورس ایران هم در پایان عملکرد ۳۰ روزه دی امسال از محل درآمد حق درج و پذیرش،کارمزد معاملات و دریافت حق عضویت و دسترسی کارگزاران به سامانه معاملات به درآمدی شش میلیارد و ۴۶۱ میلیون و یکصد هزار تومان دست یافته که منجر به رشد ۱۳ درصدی کل درآمدهای شناسایی شده از محل‌های مذکور در پایان پاییز سال جاری شده است.

به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی شناسایی شده فرابورس از اول سال جاری تا پایان دوره مالی منتهی به پایان دی امسال بالغ بر ۵۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده که ۴۰ درصد فراتر از کل درآمد عملیاتی شناسایی شده در سال مالی قبل است.

مجموع درآمدهای عملیاتی شناسایی شده این شرکت در پایان دوره عملکردی ۱۲ ماهه سال مالی قبل به ۳۹ میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده بود. بر اساس این گزارش ، فرابورس در پایان دوره عملکرد ۱۰ ماهه امسال خود توانسته درآمدی ۳۰ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومانی از محل کارمزد معاملات شناسایی کند که نسبت به کل درآمد این محل در سال مالی قبل از افزایش ۵۰ درصدی حکایت دارد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ