رضایت FATF از اقدامات پاکستان در مبارزه با پولشویی
سرویس خارجی:گروه ویژه اقدام مالی موسوم به(FATF) رضایت خود را از اقدامات پاکستان درمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.گروه ویژه اقدام مالی بر اساس گزارش ها و تحقیقات انجام شده، رضایت خود را از تلاش های پاکستان و طرح ضربتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد. این در حالی است که بنا به گفته مقامات بلند پایه پاکستانی، این برای نخستین بار است که گروه ویژه اقدام مالی از اقدامات پاکستان تجلیل کرده است. گفتنی است بر این اساس، زمینه لازم برای خروج پاکستان از فهرست خاکستری (FATF)در ماه «می» آینده فراهم شده است. از سویی،بانک جهانی با امضای توافقنامه ای با اسلام آباد ، مبلغ یکصد میلیون دلار برای اجرای پروژه های انرژی خورشیدی ایالت سند پاکستان، به دولت این کشور وام پرداخت می کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ