رونق گزارش های فصلی
 

رفتار این روزهای بورس تهران حاکی از عبور نسبی شرکت ها از تهدیدهای دوران تحریم هاست شرکت ها توانسته اند طی این مدت، کانال های عبور از موانع تولیدی و صادراتی را پیدا کنند موضوعی که می تواند منجر به رونق گزارش های فصلی شود.

محمد علی احمدزاده اصل کارشناس بازار سهام در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ضمن اشاره به شرایط مطلوب بنیادی بازار بیان کرد: شرایط بورس تهران این روزها بسیار مناسب برای سرمایه گذاری است یکی از مهمترین فاکتورهای اثر گذار در این زمینه قیمت نفت جهانی بوده که از ابتدای سال میلادی در سیر رشد قرار گرفته است. وی در ادامه بیان کرد: از موضوعات مهمی که در این مدت سیگنال خوبی برای تقویت بنیادهای بورس بوده است، در زمینه انتشار گزارش های ۹ ماهه و تجدید ارزیابی دارایی ها در

شرکت هاست، دو موضوع مهمی که می تواند چشم انداز مثبتی برای بازار سهام تا انتهای سال باشد. احمدزاده اصل در ادامه افزود: با وجود اینکه عوامل بنیادی به نفع بازار سهام است، ریسک های سیستماتیک همچنان وجود دارد و تا حدی فضای بازار را به سمت تامل و انتظار کشانده است. کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط رو به بهبود تولید و صادرات شرکت های بورسی گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک بورسی از روزها قبل از شروع تحریم ها با مشکل تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می کردند با این وجود، شرایط کنونی حاکی از آن است که رفته رفته فضای تولید به سمت بهبود حرکت می کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ