سرپرست وزارت بهداشت :طرح تحول سلامت تفکر و منطق اقتصادی نداشت
سرپرست وزارت بهداشت گفت: ۹۵درصد بودجه کشور را در سال‌های قحطی منابع، مدیریت کردیم و در شرایطی که با کمبود منابع مواجه بودیم، با طرح تحول سلامتی مواجه شدیم که فرمول اقتصادی نداشت و تفکر و منطق اقتصادی برای اداره آن نبود، در هیچ جای دنیا با درآمد سرانه ۵۰تا ۶۰دلاری نمی‌گویند افراد هر سرویسی را دریافت کنند .به گزارش فارس، سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت در همایش اجلاس سراسری مدیران کل بیمه سلامت سراسر کشور، گفت: بیمه ماندگار بیمه‌ای است که از افراد به اندازه بضاعت دریافت و به اندازه نیاز پرداخت شود.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه به دنبال موفقیت این طرح بودم به نحوی آن را مدیریت کردیم، بیمه همگانی طوری بود که تاجران و افراد سرمایه‌دار نیز بیمه شده بودند، بار سنگین این طرح عدم توجه به زیرساخت‌هایی مثل پزشک خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی و بی‌توجهی به آزمون وسع بود به همین دلیل بیمه‌ها با بدهی مواجه هستند.

سرپرست وزارت بهداشت گفت: در سازمان برنامه و بودجه اگر به دنبال اصلاح این رویه بودیم به دلیل نگرانی از آینده بود، باید وضعیت داروی تحت پوشش بیمه مشخص شود، بسته‌های خدمتی به درستی تدوین شوند، ما نباید دارویی را با ۵برابر قیمت وارد کنیم که تولید داخل آن را داریم.

وی گفت: یکی از مطالبات بیمه سلامت باید درخواست اجرای زیرساخت‌ها از وزارت بهداشت باشد و البته ساختار بیمه باید تقویت شود. نمکی افزود: طرح تحول سلامت باید ادامه یابد اما بسته‌ها به گونه‌ای تدوین شود که متخصصان نیز بپذیرند.

وی افزود: در طول تدوین و اجرای زیرساخت‌ها و صرفه‌جویی منابع نباید حقوق مردم پایمال شود؛ باید در زمان محدود کردن بسته‌ها و خدمت‌ها حتما به افراد محروم توجه شود، وظیفه ما توجه به حق مظلومان و محرومان است و نباید آن را فراموش کرد.وی تصریح کرد: دفترچه بیمه سلامت باید منزلت داشته باشد، و برای فقدان پشتوانه اقتصادی چک بی‌محل صادر نشود، در غیر این صورت بیمه سلامت ارزشی ندارد. وی افزود: من مخالف بودم که گیرنده و دریافت کننده خدمت در یک بخش باشند، بیمه سلامت مستقل است و باید عملکرد مستقل داشته باشد و پاسخگویی به افکار عمومی ارائه دهد.نمکی با بیان اینکه سرویس ارایه خدمت تنها در بخش دولتی است، گفت: به دلیل ناکارآمدی بخش خصوصی رفتن به سمت خرید راهبردی دشوار است اما باید این کار صورت گیرد .

Email this page

نسخه مناسب چاپ