سهم اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۸
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها را مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی دانست.

غلامرضا ابوترابی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) گفت: در گذشته شرکت های ایرانی عمدتا تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می دادند؛ اما در سال های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

وی با بیان اینکه امروزه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، اظهار داشت: برای مثال سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند در پروژه های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود مشارکت کنند یا سرمایه گذاران ریسک گریز می توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند.

یا اینکه سازنده ای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی افزود: اوراق بهادار و سپرده های بانکی در جذب منابع مالی رقیب یکدیگر هستند؛ چراکه هر دو از ضریب ریسک بسیار پایینی برخوردارند و سرمایه گذار در هر دو مورد از یک سود حداقلی مطمئن برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: اما آنچه هر یک از این دو نوع ابزار را نسبت به دیگری جذاب تر می کند، قدرت نقدشوندگی آنهاست که این قابلیت ها در اوراق بهادار به نحوی پیش بینی شده و منجر به جذابیت این اوراق شده است.

امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالابودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم به طوری که این امر می تواند سرمایه های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی بیانجامد.

ابوترابی در ادامه، در باره تاثیر لایحه بودجه سال آینده بر اوراق بدهی و سهم اوراق بهادار در بودجه ۹۸ گفت : دولت در این لایحه، انتشار ۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در دستور کار قرار داده که از این میزان،معادل ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسویه بدهی ها و اجرای طرح ها و پروژه ها و سه میلیارد دلار مربوط به اوراق ارزی مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این لایحه، دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ برآورد کرده است.

شایان ذکر است که دولت برای سال مالی ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۵ر۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود در حالی که این رقم در لایحه بودجه ۹۸ مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی اظهار داشت: با رعایت قوانین و مقررات، شرکت های دولتی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی را برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، می توانند منتشر کنند.

ابوترابی با بیان اینکه سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است، افزود: این درحالی است که در بودجه سال ۹۷، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود. همچنین در بند «د» تبصره پنج لایحه بودجه، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، اجازه داده شده تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

وی توضیح داد: بر اساس پیشنهادهای مطرح شده در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر کرده و به طلبکاران تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد ریال واگذار کند.

همچنین بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت به تسویه آن اقدام کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ