آلبوم پرندگان
شترمرغ آمریکایی
نام علمی: Rhea americana
 

یا «رِآی بزرگ» در ساوان ها و علفزارهای شرق آمریکای جنوبی زندگی می کند. بومی برزیل، پاراگوئه، اروگوئه، بولیوی و آرژانتین است. از بذرها، میوه ها و نیز جانوران کوچک مانند حشرات، کژدم ها، جوندگان و خزندگان کوچک تغذیه می کند.
منبع: birdlife

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ