شرح و تحلیل فیلم «پرواز ایران» امروز در شهر کتاب
 

«والتر میتل هولتسر»، عکاس و هوانورد سوئیسی‎ ‎بود که در سال ۱۸۹۴ به دنیا آمد و در ۱۹۳۷ درگذشت. او از طرف شرکت‏‎ ‎هواپیمایی «یونکرز» مأموریت یافت تا خطوط هواپیمایی ایران را در عهد قاجار‎ ‎بررسی کند‎.هولتسر در پروازش از سوئیس،‎ ‎کشورهای ایتالیا، یونان و عراق را پشت سر گذاشت تا به ایران رسید. او در‎ ‎این سفر خاطرات خود را نوشت که این خاطرات به فارسی ترجمه و به زودی منتشر‎ ‎می‌شود‎.‎فیلم مستندی درباره‌ی هولتسر تهیه شده است که پرواز ایران نام دارد و به سفر او بر فراز ایران می‌پردازد‎.‎اولین‎ ‎روز از برنامه‌ «یک هفته با ادبیات آلمانی زبان»، در روز پنج‌شنبه نهم‎ ‎اردیبهشت ساعت ۱۵، به نمایش فیلم «پرواز ایران» اختصاص دارد که با شرح و‎ ‎تحلیل دکتر سعید فیروزآبادی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود و ورود‎ ‎برای علاقه‌مندان آزاد است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ