شرکت فولادی در سامانه پس از معاملات
نماد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در سامانه پس از معاملات درج شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در سامانه پس از معاملات خبر داد.

بر این اساس شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهام غیرمدیریتی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان را توسط شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه در بازار سوم فرابورس عرضه خواهد کرد.این شرکت در زمینه ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه فعالیت می‌کند که طی عرضه تعداد یک میلیون سهم از سهام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به طور یکجا و شرایطی با قیمت پایه هر سهم ۵ هزار و ۳۰۰ ریال و قیمت پایه کل ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عرضه خواهد شد که مهلت پرداخت کل ثمن معامله حداکثر سه روز کاری پس از انجام معامله است.این در حالی است که کل سهام منتشره این شرکت ۷ میلیارد سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال است.شرکت سپرده گذاری مرکزی این شرکت را با نماد معاملاتی “ذفر”در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه آن فراهم شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ