«شیخ زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه در دادگاه نمایشی محاکمه شد
سرویس خارجی: نیروهای نظامی نیجریه با حمله به محل نگهداری رهبر جنبش اسلامی این کشور، وی و همسرش را به اتهام واهی قتل، به دادگاه ایالتی کادونا انتقال دادند.
نیروهای نظامی نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه را به دادگاه ایالتی کادونا انتقال دادند و ایشان را محاکمه کردند.یک عضو جنبش اسلامی نیجریه گفت: شیخ زکزاکی در تماس تلفنی چند روز پیش با محمد زکزاکی یکی از فرزندان خود خاطرنشان کرده بود که اخیرا یک نماینده از دادگاه ایالتی کادونا احضاریه‌ای مبنی بر متهم بودن ایشان به قتل، به محل بازداشت رهبر جنبش اسلامی نیجریه برده بود که این احضاریه توسط شیخ زکزاکی رد شد.وی اظهار داشت: شیخ زکزاکی در این تماس تلفنی تاکید کرد که دولت قصد دارد با فشار عربستان ایشان را به شهادت برساند.این دادگاه نمایشی در شرایطی برپا شد که به رغم رای دیوان عالی نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی از بازداشت غیرقانونی، وی ماه‌ها بدون هیچ گونه محاکمه‌ای در بازداشت است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ