صدور مجوز برای ۶ نشریه در جنوب استان کرمان
کرمان –خبرنگار اطلاعات : ۶ نشریه در جنوب استان کرمان مجوز گرفتند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان اعلام کرد :

این نشریات شامل ۲ ماهنامه بلیغ با مدیر مسئولی طیبه شجاع حیدری، ۲ هفته نامه پردیس جنوب با مدیر مسئولی آذر سادات حسینی، هفته نامه طوفان جنوب با مدیر مسئولی حسین رستمی نژاد، ۲ هفته نامه جیرفت زمین با مدیر مسئولی علی دوماری، هفته نامه الکترونیک و تخصصی شیمی نیروگاه با مدیر مسئولی محمد کاظم صابریان و همچنین پایگاه رهیافت سلامت با مدیرمسئولی مصطفی محمدیان است.

حسین اسحاقی با اشاره به روند اعطای مجوز به متقاضیان واجد شرایط افزود : تحقق اعتدال رسانه ای از برنامه های دولت تدبیر و امید در جنوب کرمان است. وی با تاکید بر این که رسانه ها باید تولید محتوی و افزایش کیفیت را مد نظر قرار دهند، گفت : نشریات ضمن انتشار، باید در سامانه جامع رسانه های کشور نیزپیگیر وضعیت اعلام وصول نشریات باشند تا با مشکل روبرو نشوند.

گفتنی است ؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات جنوب استان کرمان، ۷شهرستان شامل جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج و منوجان با جمعیت یک میلیون نفر را زیر پوشش دارند و پیش از این، ۴۹ نشریه و ۱۲ سایت خبری مجوزدار در جنوب استان کرمان فعالیت می کردند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ