ضرورت های حمایت فراگیر از حقوق سهامداران
 

مهمترین موضوعی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه است، گسترش روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی است.ولی نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه بر اساس تئوری های مالی ، بازارهای مالی نقش اساسی در هدایت منابع مردمی به سمت تولید دارند اما در کشور ما عمده این نقش به بانک ها سپرده شده است، افزود: با این حال بانک ها بنا به دلایل متعدد مانند ترازنامه ضعیف، کفایت سرمایه پایین، روابط بین المللی محدود و سرمایه های انسانی کم آشنا با الزامات بانکداری مدرن، این نقش را به خوبی ایفا نمی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر بازار سهام در کشور نوپا بوده و بازار بدهی به تازگی ایجاد شده است فقدان قوانین و مقررات مدرن و فرهنگ سهامداری ضعیف از یک طرف و نبود اعتقاد سیاست‌گذاران به توسعه نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، موجب شده است که این بازار به رغم توان بالقوه و مناسبش، رشد نکند.نادی قمی توضیح داد: به تبع توسعه نیافتن بازار سرمایه، روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی به اندازه کافی در اقتصاد و بازارهای مالی گسترش نیافته است. مدیرعامل تامین سرمایه نوین خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مهمترین موضوعی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه می باشد، گسترش روحیه ریسک پذیری و کارآفرینی است فقدان این روحیه و نبود حمایت کافی از آن ، مانع ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در بازار سرمایه کشور شده است.

به گفته نادی قمی، افزایش ضریب نفوذ این بازار مستلزم حمایت فراگیر از حقوق سهامداران و اعتباردهندگان علی الخصوص سهامداران خُرد است.

وی گفت: در کشورهایی که رژیم حقوقی قوی برای حمایت از حقوق سهامداران خُرد و اعتباردهندگان وجود دارد، بازار سرمایه قوی تر و فراگیرتر، شرکت ها بزرگتر، عرضه های اولیه بیشتر و تفکیک مدیریت از مالکیت مناسب تر اتفاق می افتد در صورتی که حمایت های قانونی از سرمایه‌گذاران ضعیف باشد، اثر بحران های مالی عمیق تر و وسیع تر و توزیع بازده بازار سهام غیرنرمال و ناهمگن و وابسته به تلاطم در سایر بازارها خواهد بود.مدیرعامل تامین سرمایه نوین یادآور شد: بازده سالانه بازار سهام صرفا طی یکی دو ماه محقق می شود و بقیه اوقات سال بازار سهام نوسانی ندارد بخشی از این موضوع به فقدان قوانین مدرن بر می گردد و بخشی دیگر به شفافیت مالی و عملیاتی

شرکت ها و نظام انتخاب مدیران مربوط می شود.نادی قمی افزود: مدیریت بهای تمام شده تولید، جذب تکنولوژی های جدید و افزایش توان تولید ( فروش) از طریق ورود به بازارهای جدید لزوما در اولویت شرکت ها قرار ندارد و کمتر در جلسات هیات مدیره مورد بحث قرار می گیرد، شفافیت عملیاتی و مالی کمتر مورد توجه قرار

می گیرد و گزارش های تفسیری مدیریت کمتر آگاه کننده است.وی ادامه داد: با این اوصاف به رغم وضع سودآوری نسبتا مناسب شرکت‌ها در سال جاری و گزارش های نسبتا خوب فصل سوم، دغدغه های مشارکت کنندگان بازار نسبت اوضاع احوال سیاسی و وضع اقتصادی و بودجه ای، آنان را محتاط کرده است.مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پایان توضیح داد: البته رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سهام لزوما عقلایی نبوده و در حال حاضر خطاهای رفتاری در شکل گیری وضع بازار نقش پررنگ تری دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران به شرایط فعلی بازار خواه منفی یا مثبت یا کم نوسان باشد، واکنش بیشتری نشان می دهند تا اینکه یک رخداد با اهمیت جریان بازار را عوض کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ