ظرفیت بالای بورس برای جذب نقدینگی سرگردان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دهه آینده باید بازار سرمایه محور توسعه قرار گیرد گفت: مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی کشور رویکرد مثبتی است و باید به صورت ویژه از مزیت های بازار سرمایه بهره ببریم، نه اینکه فقط در مرحله شعار و نظریه پردازی باقی بماند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور به پایگاه خبری عصرمالی، گفت: نبود نقدشوندگی در دارایی های نظام مالی، حجم مطالبات انباشته شده و مشکلات ناشی از تامین های مالی صورت گرفته در گذشته، روند تامین مالی نظام بانکی ما را در حال حاضر با مشکل مواجه کرده و باید به سمت توسعه و ارتقای بازار سرمایه گام برداریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حجم گسترده نقدینگی در نظام بانکی کشور گفت: از سال ۹۲ تا کنون شاهد سه برابر شدن حجم نقدینگی در کشور هستیم به طوریکه هم اکنون حجم نقدینگی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه می توان از این حجم نقدینگی به عنوان ابزار مناسب استفاده کرد گفت: هدایت این حجم از نقدینگی به سمت بازار سرمایه می تواند با ظرفیت سازی های مناسب، بسیاری از
بخش های اقتصادی کشور را زنده کند.
به گفته وی، یگانه راهی که می توان از حجم نقدینگی و تبعات منفی آن کاست، سوق دادن نقدینگی های سرگردان به سمت بازار سرمایه است. این در حالی است که طی ماه های گذشته برای همه مسجل شد که
ظرفیت های بازار سرمایه عاملی برای توسعه و رونق اقتصادی کشور است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می توان این پیامدهای منفی حاصل از حجم بالای نقدینگی در کشور را به فرصت تبدیل کرد گفت: پتانسیل های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بسیار است و باید به بخشی از اقتصاد کشور که نیمه فعال است یا نیاز به فعالیت دارد توجه کنیم.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان هم به سهامداران توصیه کرد روی سهام بنیادی متمرکز شوند، سهامی خریداری کنند که اطلاعات مالی مستحکمی دارد، از معاملات روزانه اجتناب کنند، به شایعات نیز توجه نکنند، نگاه میان مدت و بلند مدت داشته باشند و عملکرد منطقی مبتنی بر تحلیل را جایگزین رفتار هیجانی کنند.
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با تاکید بر اینکه به رغم تحریم ها روند رو به رشد بازار سهام ادامه دارد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: ما ایرانیان مرد روزهای سخت هستیم و به طور قطع و یقین شرایط ما هر روز بهتر می شود.حمیدرضا مهرآور با اشاره به اینکه سوئیفت در لیست تحریم ها نیست، افزود: از این رو انتظار می رود بانک ها هم تا پایان سال، رشد خوبی را تجربه کنند، چراکه مشکلی برای مراودات این بنگاه های اقتصادی وجود ندارد البته اگر بهانه جویی های جدید نیز وجود داشته باشد، با توجه به اینکه بانک ها تجربه قطع بودن سوئیفت را
داشته اند، می توانند راهکار مناسبی را برای عبور از این موضوع بیابند.
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اروپا و روسیه بسته های جدیدی را برای مراودات مالی با ایران طراحی کرده اند، خاطرنشان شد: تحریم، صحبت جدیدی نیست و بازار به طور کامل با این موضوع آشنا است، از همین رو، نتایج این مساله از پیش در بازار تجزیه و تحلیل شده است سرمایه گذاران هم با آگاهی کامل از این موضوع، اقدام به حضور در بازار سهام کرده اند.
مهرآور با اشاره به اینکه دولتمردان بارها تاکید داشته اند که مشکلی از نظر صادرات برای صنایع صادرات محورپیش نخواهد آمد، اظهار داشت: بنابراین انتظار تداوم سودآوری برای این صنایع وجود دارد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ