عرضه اولیه سهام پتروشیمی پارس
تعداد ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس به عنوان پانصد و بیست و دومین شرکت پذیرفته شده امروز برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بورس تهران، روز ۲۰ تیر ۱۳۹۷ تعداد ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس به عنوان پانصد و بیست و دومین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

این میزان سهم در بخش “محصولات شیمیایی ” و گروه و طبقه “تولید مواد شیمیایی پایه بجز کود ” در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد “پارس″ به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ