فرماندار شهرستان ری نمونه شد
شهرری ـ خبرگار اطلاعات: برای سومین سال متوالی، فرماندار شهرستان ری در بیستمین جشنواره شهید رجایی به عنوان فرماندار نمونه استان تهران برگزیده شد.‏حکم هدایت‌اله جمالی پور در این جشنواره به عنوان فرماندار نمونه استان از سوی استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان تهران به وی اهدا شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ