فرهنگ سازی با نمایشگاه
 

مدیرعامل سرمایه گذاری دانایان پارس، روند کلی برگزاری نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه را به لحاظ کمی و کیفی در دوره های اخیر رو به رشد توصیف کرد و گفت: این نمایشگاه تخصصی توانسته است به تدریج جایگاه مناسبی در فضای رسانه ای کشور پیدا کند.

شهاب الدین شمس در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار داشت: با رسانه ای شدن دستاوردهای نمایشگاه و معرفی مفاهیم بازار به زبان ساده، ارتباط دو سویه ای با عامه مردم هم در حال شکل گیری است که این تحول به نوبه خود فرهنگ سازی در بازار سرمایه را تسهیل خواهد کرد این اتفاق از فاینکس ۲۰۱۸ پررنگ تر شده و انتظار می رود در۲۰۱۹ هم تقویت شود.

وی افزود: مسایل متعددی در شکل گیری یک نمایشگاه موفق دخیل است؛ از جمله زمان بندی و هماهنگی های اداری باعث شده افت و خیزهایی در عملکردهای نمایشگاه از نظر تعداد بازدیدکننده داشته باشیم ولی در مجموع، نمایشگاه از نظر ایجاد و اجرا هر سال بهتر از قبل از آن بوده و به اهداف کلی خود نیز نزدیک تر شده است.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اقتصادی بودن یک نمایشگاه بستگی زیادی به شرایط و زمان و کیفیت برگزاری آن دارد، ابراز داشت: موفقیت و بالندگی رویدادی در این وسعت، نیاز به هماهنگی نزدیک مراکز برگزارکننده، نهادهای بازار و مجموعه رسانه ها دارد وگرنه میزان دستیابی به اهداف آن تکاپوی هزینه ها را نخواهد داد.

شمس با اشاره به اینکه هم اکنون نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از بعد تبلیغاتی و رسانه ای هم دارد به بلوغ می رسد، افزود: امیدواریم امسال نمایشگاه جهش تازه ای را تجربه کند؛ همان گونه که نمایشگاه ۲۰۱۸ هم نسبت به قبل از خود واقعا متفاوت بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ