فهرست اولیه کشتی آزاد برای بازی‌های آسیایی و جهانی
مصوبات جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد پس از برگزاری مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی اعلام شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مصوبات این نشست که صبح دیروز در محل خانه کشتی عبدالله موحد تهران برگزار شد، به شرح زیر است:

۱- با استناد به مفاد بند سیزدهم از بخش “توضیحات” فرآیند انتخاب تیم‌های ملی در سال ۹۷-۹۶، بدین‌وسیله اسامی کشتی گیران واجد شرایط و مورد نظر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان کشتی آزاد، برای حـضور در بـازی‌های آسیـایی جاکارتا و رقابت‌های جهانی مجارستان برای ارزیابی‌های نهایی اعلام می شود. لازم به توضیـح اسـت اعـضای تیـم مـلی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های بازی‌های آسیایی و جهانی ۲۰۱۸، بر مبنای نتایج حاصل از مسابقه مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، کارنامه و عملکرد خارجی کشتی گیران برتر این رقابت‌ها در هر وزن در مـسابقات پیشین و تورنمنت‌های پیش رو و عملکرد اردویی کشتی گیران مذکور، از میان کشتی گیران برتر مسابقات انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در هر وزن، برای رقابت‌های یادشده انتخاب خواهند شد. ترکیب نهایی پیشنهادی از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، در زمان مناسب، برای بررسی و اعلام نظر به شورای فنی تیم ملی ذیربط ارائه خواهد شد.

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری – مهران رضازاده

۶۱ کیلوگرم: باقر یخکشی – محمد رمضانپور

۶۵ کیلوگرم: حسن مرادقلی – مهران نصیری – یونس امامی

۷۰ کیلوگرم: میثم نصیری – نیما اشفاقی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی – سعید داداشپور

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار – علیرضا قاسمی – عزت الله اکبری

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی – کامران قاسم پور

۹۲ کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی – علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: علیرضا گودرزی – مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز‌هادی – یدالله محبی

۲- تمامی کشتی گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های انتخابی مرحله اول و نهایی رده سنی بزرگسالان را دارا بوده اند ( به شرط دارا بودن وضع سنی مناسب) و نفرات اول تا ششم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در سال فنی ۹۷-۹۶ ، مجاز به حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی امید خواهند بود. موضوع تقاضای آقایان حسن رحیمی ، رضا یزدانی ، کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل پور قهرمانان ارزنـده کشـورمـان کـه بـه دلایـل مـختلفی از جـمله آسیــب دیـدگـی، شـرایـط نـامنـاسب روحی و نـاآمـادگـی بـدنی امـکان حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی در مرحله اول و مرحله نهایی را نداشـته انـد، اعضـای شـورای فنی ضمن عدم موافقت با تقاضای اعطای مجدد مجوز برای تجدید مسابقات انتخابی تیم ملی به نامبردگـان،مقرر کرداز ایـن عزیزان برای حضور (اختیاری) در اردوهای تیم ملی و انتقال تجربیات ارزشمندشان به کشتی گیران جوان کشور استفاده شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ