قبولی ۳ قلوهای عشق آبادی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی
سرویس شهرستانها: سه قلوی عشق آبادی از توابع شهرستان طبس در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی قبول شدند.‏ با اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته دانشگاه‌ها، علی حسن پور در رشته پزشکی زاهدان، امیر و مرتضی حسن پور نیز در رشته دندانپزشکی بیرجند به دانشگاه می‌روند.‏ این سه برادر، امسال در گروه علوم تجربی آزمون سراسری شرکت کرده بودند. بردار بزرگتر سه قلوها نیز دانشجوی پزشکی بیرجند است.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ